DEDINA P.Z.DEDINA P.Z.DEDINA P.Z.
FABRIKA DRVENOG PELETA
BiH, 74400
(065 005 050)
(07:00–16:00h)

O nama

UPOZNAJTE NAS

Preduzeće Dedina osnovano je 2015. godine u Derventi, a prvenstveno se bavi preradom bagrema (Robinia pseudoacacia) u finalne proizvode zavidne tvrdoće.

Iz godine u godinu, velikim trudom, ispunjenim ciljevima, planovima, stekli smo povjerenje i kvalitet kod glavnih dobavljača na evropskom tržištu.

U skladu sa napretkom, blagovremeno smo krenuli u investiciju novih proizvodnih hala, pa smo ih 2019/2020 proširili na 17.000 m².

Pored finalne obrade bagrema, pokrenuli smo novi proizvodni pogon – proizvodnju peleta sa kapacitetom od 1,5 t/h sa modernizovnim mašinama u liniji.

Kompanija trenutno broji 55 zaposlenih, kroz 2 proizvodna pogona.
Finalni proizovodi drvoprerade odnose se na izradu dječijih igrališta, zidne i podne obloge, drvene fasade, saune.

Proizvodnja je 90% orijentisana na izvoz, uglavnom na tržištu Češke, Njemačke, Austrije, Francuske i Južne Koreje.

Težimo ka napretku iz godine u godinu, kroz adaptaciju savremenih mašina za finalnu obradu drveta i ispunjavanje svih zahtjeva kupaca, kao i kontrolu kvaliteta koju pratimo kroz cijeli proizvodni proces.

Od šumskog trupca, do proizvodnog pogona, linijske obrade drveta, pratimo sve parametre, da bismo imali finalni proizvod, koji ispunjava sve zahtjeve visoke kvalitete.

Parametri kao što su povećanje kapaciteta proizovodnje, rast broja zaposlenih, inovacije i savremena tehnologija procesa obrade, profesionalni plasman proizvoda i ispunjeni zahtjevi kupaca, predstavljaju viziju, donose razvoje i povjerenje svih kupaca.

NAŠ PROMOTIVNI VIDEO